Η δύναμη του Όχι

Γίνεται  πολλή συζήτηση για την ισχύ του Ναι. Το  Ναι υποστηρίζει την ανάληψη ρίσκου, το θάρρος, και μια ανοιχτόμυαλη προσέγγιση…