Κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Μάθημα της ιατρικής εταιρείας Μεσσηνίας

Είχα την τιμή να μιλήσω στα μαθήματα της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας για το σημαντικό θέμα της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία.